Försäkring

Alla som vistas i Friskis&Svettis Tyresös lokaler och deltar i träningsverksamhet anordnad av Friskis&Svettis Tyresö är försäkrade genom Svedea.

Villkor

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar dig när du deltar i all slags träningsverksamhet som anordnas av IF Friskis&Svettis Tyresö samt under resa direkt till och från träningsverksamheten. Försäkringen gäller inte vid skada som uppkommit på grund av överansträngning. Hjälpmedel avsedda för idrottsutövning ersätts inte heller. I villkoren får du veta mer om vad försäkringen gäller för, begränsningar samt ersättningsnivåer. Observera att denna försäkring gäller även dig som inte är medlem i föreningen. Exempelvis om du tränar med engångsbiljett, prova på kort eller barn som du tar med till Familjejympan.

Skadad

Har du skadat dig fyller du i en skadeanmälningsblankett som du kan ladda ned här. Skadeblankett_Svedea Blanketten skickar du sedan in direkt till Svedea. Observera att blanketten behöver signeras av F&S Tyresö för att intyga att du är medlem, ta med den till din anläggning så hjälper vi dig. Behöver du komma i kontakt med Svedeas skadeservice når du dem på 0771-160 199 (vardagar 08.30-17.00). Adress: Svedea AB, Box 3489, 103 69  Stockholm Undrar du över något? Kontakta medlemsservice, medlemsservice@tyreso.friskissvettis.se